ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เมืองไทยสมาร์ทเฮลท์ 1ล้าน-5ล้านบาท ต่อปี

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เมืองไทยสมาร์ทเฮลท์ 1ล้าน-5ล้านบาท ต่อปี

เมืองไทยสมาร์ทเฮลท์ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย อายุ 1 เดือน - 70 ปี
เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาทต่อปี

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เมืองไทยสมาร์ทเฮลท์ รับประกัน 1 เดือน - อายุ 70 ปี
เพราะนอนโรงพยาบาล 1 คืนค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท แน่นอน 

ดังนั้นจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพไว้กรณีฉุกเฉินเป็นเงินสำรองไว้จ่ายเป็นค่ารักษา
เพราะลำพังใช้ประกันสังคม  คงจะไม่สะดวก และไม่สามารถรักษาได้ทันที เพราะต้อง
เข้ารักษากับโรงพยาบาลที่ระบุไว้เพียง 1 โรงพยาบาลเท่านั้น 

แต่ประกันสุขภาพสามารถเข้ารักษาได้ทันทีกับโรงพยาบาลเอกชน หรือรัฐบาลทั่วประเทศ
โดยเฉพาะโครงการประกันสุขภาพเมืองไทยสมาร์ทเฮลท์ จะเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล
โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายค่ารักษาส่วนต่างมากเกินไปเงื่อนไขการรับประกัน
- อายุที่รับประกัน : เริ่มตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี
- ระยะเวลาคุ้มครอง : คุ้มครองสุขภาพถึงอายุ 80 ปี
- สามารถซื้อสัญญาสุขภาพอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
- ชำระเบี้ย ราย 3 เดือน,ราย 6 เดือน และรายปีได้

จุดเด่นของประกันสุขภาพเมืองไทยสมาร์ทเฮลท์
1. ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายเริ่มต้นครั้งละ 500,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาทต่อปี
(ไม่ต้องกังวลค่ารักษาส่วนเกิน)

2. เด็ก 1 เดือน - 5 ปี ปกติซื้อค่าห้องสูงสุดได้ 2,500 บาท สามารถซื้อค่าห้องเพิ่มเติม
ได้สูงสุดถึง 12,500 บาท(ไม่ต้องกังวลเรื่องจ่ายค่าห้อง ค่าอาหารส่วนเกินเพิ่ม )

3. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล จากเดิมต่อเนื่องสูงสุด 120 วัน เพิ่มเป็น 150 วัน

4. ค่ายากลับบ้านปกติได้สูงสุด 1,500 บาท เพิ่มเติมได้สูงสุด 3,500 บาท 
(ไม่ต้องกังวลค่ายากลับบ้านส่วนเกิน และไม่ต้องจ่ายเพิ่มมากเกินไป)

5. หลังจากออกจากโรงพยาบาล หากกลับมา Follow up ไม่สามารถเบิกค่าตรวจ ค่ายาได้
แต่สมาร์ทเฮลท์เบิกได้ เริ่มต้น 1,000 - 5,000 บาท/ครั้ง และ 2,000 - 10,000 บาทต่อปี
(ไม่ต้องกังวลค่ารักษา ค่ายา จากการ Follow up อาการป่วย)

6. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้จากเดิม 1,000 บาทต่อวัน เบิกเพิ่มได้ 1,200 - 6,000 บาทต่อวัน
(ไม่ต้องกังวลค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หากต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง)

7. ค่ารักษาผู้ป่วยนอก ค่าล้างไต  ค่าเคมีบำบัด  ค่ารังสีบำบัด จากเดิมต้องนอนโรงพยาบาล
เท่านั้น แต่เมืองไทยสมาร์ทเฮลท์ เบิกผู้ป่วยนอกได้สูงสุด 60,000 - 180,000 บาทต่อปี
ตัวอย่างความคุ้มครอง

นาย เมืองไทย รักยิ้ม ทำประกันเมืองไทยสมาร์ทเฮลท์แผน 3 แล้วเข้าโรงพยาบาล

เนื่องจากไส้ติ่งอักเสป ต้องผ่าตัดด่วน เข้าโรงพยาบาลกรุง....... มีค่าแพ็คเก็จ ผ่าไส้ติ่ง

150,000 บาท ค่าห้องพัก 5,000 บาท  นายเมืองไทยสามารถเบิกค่ารักษาได้ ดังนี้

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล เบิกได้วันละ 6,000 ==> ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

2. ค่าผ่าตัด ค่ายา ค่ารักษาอื่น ๆ  เบิกได้สูงสุด 1,500,000 ==> ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

3. ค่ายากลับบ้านเบิกได้ 2,500 บาท ==> ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

4. Follow up ล้างแผล เย็บแผล เบิกได้สูงสุด 3,000  บาท ==> ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

ถ้าเบิกได้ขนาดนี้ คุณคิดว่าดีไหม ???ยินดีให้คำปรึกษาฟรี :
ธดากานต์ ธิติศาสตร์ (ส้ม)
ตัวแทน/ผู้จัดการสาขา (สำนักงานใหญ่)
ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 6001085333
มือถือ : 088-565-9897
Line ID : 0885659897
เพิ่มเพื่อนไลน์ได้ที่ http://line.me/ti/p/~0885659897
E-mail : icaresiam@gmail.com


Powered by MakeWebEasy.com