ประกันออมทรัพย์

หากคุณต้องเสียภาษีฐาน 20% ขึ้นไป ประกันบำนาญอีก 2 แสน จำเป็น ที่คุณต้องมีไว้เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี ซื้อประกันบำนาญ 8555 เพื่อลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมจาก 100,000 บาทแรก เพิ่มเป็นทั้งหมด 300,000 บาท หากคุณไม่ใช้สิทธิ์เท่ากับคุณจะต้องนำเงินได้ 200,000 บาท มาคำนวณเพื่อเสียภาษีปีละ 40,000 บาท ดังนั้น เมืองไทยบำนาญ 8555/9955 เป็นทางเลือกที่คุณ สามารถใช้ในการวางแผนประหยัดภาษีในแต่ละปีของคุณ

- สามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี - รับเงินบำนาญคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปีละ 12% - เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชีวิตด้วยผลตอบแทนต่อเนื่องยามเกษียณ - เพื่อการจัดสรรเงินสำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณอย่างเป็นระบบ - รับรองการจ่ายบำนาญ 10 ปี

สามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี - เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชีวิตด้วยผลตอบแทนต่อเนื่องยามเกษียณ - ด้วยผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกัน) - รับความคุ้มครองชีวิตไปจนถึงครบอายุ 90 ปีโดยสูงสุดถึง 400%* เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกหลาน

-ชำระเบี้ยครั้งเดียว ไม่เป็นภาระ -เบาใจสบายกระเป๋าได้ง่ายๆ ด้วยสิทธิการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม 200,000* บาท -เลือกความคุ้มครอง ได้ถึง อายุ 85 ปี หรืออายุ 99 ปี -รับเงินบำนาญ คืน เท่ากันทุกปี จำนวน 12 % ของเงินเอาประกันภัย -ใช้ลดหย่อนภาษีได้

เป็นการวางแผนภาษี เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียม เกษียณอายุการทำงาน ล่วงหน้า .... -ระยะเวลาชำระเบี้ย ชำระเบี้ยเพียง 5 ปี -สามารถนำค่าเบี้ยที่ชำระไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 300,000 บาท -ซื้อสัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ,ทุพพลภาพ ,โรคร้ายแรง, ชดเชยรายได้ ฯลฯ ได้ -รับบำนาญ 20 % ของทุนประกัน ตั้งแต่ อายุ 60 - 85 ปี รวม 26 ปี -สามารถนำค่าเบี้ยที่ชำระไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 300,000 บาท

“เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16” มีความโดดเด่นที่มีเงินจ่ายคืนทุกปี สูงสุดปีละ 2%* จึงช่วยสำรองเงินในการใช้จ่าย เมื่อครบอายุกรมธรรม์รับเงินครบสัญญาอีก 150%* รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาถึง 183%* ขณะเดียวกัน ยังให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 150%* อีกด้วย(*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา) เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี ทุนประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาท และเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วน ผู้เอาประกันสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุแนบท้ายได้ด้วย นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

การออมที่มีระบบ คือการออมโดยมีเป้าหมายแน่นอน และคุ้มครองชีวิตไปพร้อมกัน เมืองไทยออมทรัพย์ 20/14 เป็นการออมที่รับรองเป้าหมายให้คุณในอนาคตได้แน่นอน เป็นการออมทรัพย์ คุ้มครองชีวิต และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 แสนบาท ซึ่งแตกต่างกับการออมเงินผ่านธนาคารซึ่งไม่มีความคุ้มครองชีวิต และนำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้ ดังนั้นเมืองไทยออมทรัพย์ 20/14 สามารถทำได้

ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น เริ่มต้นปีละ 22,600 บาท สามารถชำระเบี้ยสบาย ๆ พร้อมรับเงินคืนตั้งแต่ 3% - 7% ทุกปี และเมื่อครบสัญญารับคืนอีก 135% เมืองไทยซุปเปอร์เซฟวิ่ง 14/7 คุ้มครองชีวิต 145% ตลอดสัญญา วันนี้เริ่มต้นออมกับ เมืองไทยซุปเปอร์เซฟวิ่ง 14/7 ได้รับผลตอบแทน 4 เด้ง ได้แก่ เงินออม - ลดหย่อนภาษี - คุ้มครองชีวิตและคุ้มครองทุพพลภาพ

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ ส่วนใหญ่ชำระเบี้ย 10 ปีขึ้นไป และไม่มีเงินคืนระหว่างปี ทำให้หลายคนต้องซื้อประกันชีวิต 2 ฉบับ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองและออมเงินด้วย เมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 เป็นแบบประกันที่ผสมผสาน ทั้งประกันคุ้มครองชีวิต และออมเงินไว้ในกรมธรรม์เดียว พร้อมทั้งตอบโจทย์เรื่องการลดหย่อนภาษี 100,000 บาทแรก ให้คุณอีกด้วย ดังนั้นทำให้เมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีให้คุณได้รับความคุ้มครอง ออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี และสามารถซื้อประกันสุขภาพได้อีกด้วย

คุณรู้มั้ย ?? ว่าตัวคุณมีค่าความสามารถเท่าไหร่ หลายคน อาจจะตอบว่า ไม่สามารถตีมูลค่าความสามารถได้ แต่วันนี้ เราสามารถคำนวณค่าความสามารถของตัวเองได้ง่าย ๆ ดังนี้ เช่น ผู้ชายอายุ 40 ปี สามารถทำงานได้อีก 20 ปี จึงจะเกษียณ ถ้าชายคนนี้ทำเงินได้ปีละ 5 ล้านบาท ค่าความสามารถคือ 100 ล้าน ถ้าชายคนนี้ทำเงินได้ปีละ 10 ล้านบาท ค่าความสามารถคือ 200 ล้าน ดังนั้น หากชายคนนี้เสียชีวิตเมื่ออายุ 45 ปี ค่าความสามารถคือ 0 แต่ถ้าชายคนนี้ทำประกันคุ้มครองความสามารถ แน่นอนว่า ค่าความสามารถของเขาคือ 100 - 200 ล้านบาท ประกันชีวิตค่าความสามารถคุณและธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพัก น้ำแรง เราขอแนะนำเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 ให้ดูแลคุณและครอบครัว 100 ล้านแต่จ่ายเบี้ยประกันเพียง 3% เท่านั้นเอง

สร้างหลักประกันก้อนโตให้ครอบครัวที่คุณรัก โครงการเมืองไทย ตลอดชีพ 90/5 จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี เท่านั้น คุ้มครองไปจนถึงอายุ 90 ปี มีเงินปันผลคืน 1% ทุกปี คิดจากยอดทุนประกัน สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สร้างหลักประกันเงินล้านได้ ภายใน 1 ปี หลังจากออมไป 5 ปี หลักประกันเพิ่มอีก 50% เป็น 150% เบี้ยที่จ่าย นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ ทำได้ตั้งแต่อายุ 1เดือน - 65 ปี ฟรี ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ถ้าคุณอยากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตัวคุณและครอบครัวที่คุณรัก หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำประกันชีวิตที่ไหนดี ขอแนะนำเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 เบี้ยประกันไม่แพงและ เบี้ยประกันไม่สูญเปล่า คุ้มครอง 1 ล้านบาท เพียงปีละ 16,360 บาท คุ้มครองมากกว่าเบี้ยที่จ่ายถึง 300% เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 ประกันชีวิตฉบับแรกของคุณและธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพัก น้ำแรง เราขอแนะนำเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 ให้ดูแลคุณและครอบครัว

Powered by MakeWebEasy.com